โครงการก่อสร้างทางในความรับผิดชอบ พิมพ์
เกี่ยวกับเรา - เกี่ยวกับเรา
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:58 น.


โครงการก่อสร้างทางในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ หล่มสัก 

ปีงบประมาณ 2561 


     1.  โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า - สักหลง  ดำเนินการระหว่าง กม.262+976 - กม.268+976  รวมระยะทาง 6.000 กม.  งบประมาณ 176,400,000  บาท


      2.  โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ดำเนินการระหว่าง กม.103+100 - กม.106+100 รวมระยะทาง 3.000 กม.

งบประมาณ 147,000,000 บาท


       3.  โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201 ตอน  ปากภู - เชียงคาน ดำเนินการระหว่าง กม.364+720 - กม.367+220 และ กม.379+657 - กม.382+157 รวมระยะทาง 5.000 กม.  งบประมาณ 166,600,000  บาท


    

   


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 14:18 น.