โครงการก่อสร้างทางในความรับผิดชอบ พิมพ์
เกี่ยวกับเรา - เกี่ยวกับเรา
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:58 น.


โครงการก่อสร้างทางในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ หล่มสัก 

ปีงบประมาณ 2562


     1.  โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า - สักหลง  ดำเนินการระหว่าง กม.268+976 - กม.273+775  รวมระยะทาง 4.799 กม.  งบประมาณ 160,600,000  บาท


      2.  โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง ดำเนินการระหว่าง กม.106+100 - กม.110+100 รวมระยะทาง 4.000 กม.

งบประมาณ 110,000,000 บาท


       3.  โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201 ตอน  ปากภู - เชียงคาน ดำเนินการระหว่าง กม.367+220 - กม.369+470 และ กม.382+157 - กม.384+407 รวมระยะทาง 4.500 กม.  งบประมาณ 134,400,000  บาท


    

   


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 ตุลาคม 2018 เวลา 11:44 น.