ประกาศผลการประกวดราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 (ช่วงที่1) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:25 น.

ประกาศผลการประกวดราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน (ช่วงที่ 1) ระหว่าง กม.367+220 - กม.369+470 รวมระยะทาง 2.250 กิโลเมตร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:28 น.