ประกาศผลการประกวดราคางานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน ชำนาญการ จำนวน 1 หลัง พิมพ์
ข่าว - ข่าวประกวดราคา
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2017 เวลา 15:55 น.

ประกาศผลการประกวดราคางานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน ชำนาญการ จำนวน 1 หลัง ตามแบบที่ A-01 ถึง A-11 , S-01 ถึง S-08 , E-01  ถึง E-02 และ SN-01 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ปริมาณงาน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ที่ กม.365+500 ขวาทาง